אנטנות סלולריות עובדות על אנטנות סלולריות
טלפון סלולרי מסוכן לבריאות

 • עדויות על נזקים שנגרמו בשל חשיפה לקרינה מאנטנות סלולריות, דוגמת סכנות קרינה סלולרית הנפלטת מאנטנות סלולריות (סלולאריות) ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה). אין ספק כי סכנות קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.
 • יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר הבינ"ל לשנות שיטות מיתוג/איפנון, כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך המשפיעים על גוף אדם.

  טלפונים סלולריים | אנטנות סלולריות פוטנציאל לסכנה בריאותית

 • © כל הזכויות שמורות לדורון טל

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמו נועד.

  האתר נבנה ומתוחזק ע"י דורון טל
  פיסיקאי בדימוס וחושף שחיתות בהווה.